Alvesta

Styrelse

Ordförande

Börge Nielsen
Tel: 073 1812266
Mejl: borge.nielsen@alvesta.se

Vice ordförande, sekreterare

Bengt Sjöstrand

Kassör, medlemsregisteransvarig

Tuula Jokinen
Mejl: tusalo65@hotmail.com

Styrelseledamöter

Anna Malm

Sune Johansson

Sven Stenbäck

Pirjo Pantsar